ทุกปัญหาเรื่องสี มีทางแก้

ฟิล์มสีมีคราบขาวของเกลือเกาะติด (Efflorescence)แก้ปัญหาฟิล์มสีมีคราบขาวของเกลือเกาะติด โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวคอนกรีต เช่น อิฐปูน และหินธรรมชาติ ที่เกลือซึมผ่านไปยังพื้นผิวโดยการกระตุ้นจากความชื้น จนเป็นคราบสีขาวตามรอยแตกร้าวของผนังปูน มองดูคล้ายสีด่างหรือสีซีด ถ้ารุนแรงมากจะเห็นเป็นคราบขี้เกลือพอกเป็นสีขาวอย่างชัดเจน

การเตรียมผิว

ให้ทำการขัดล้างคราบเกลือออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

การซ่อมแซมผิว

ทำการอุดโป๊วรอยแตกร้าวด้วยวัสดุอุดโป๊วด้วย Beger Acrylic Filler #F-200 หรือ Beger Acrylic Sealant #F-001 ขัดตกแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทราย

ระบบรองพื้น

ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ Beger Pro Quick Primer #B-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

ระบบสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เช่น BegerCool UV Shield หรือ  BegerCool Diamond Shield Plus จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

BegerCool DiamondShield Plus
BegerCool UV Shield
Beger Pro Quick Primer B-1900
Beger Acrylic Sealant F-001
Beger Acrylic Filler F-200

ปัญหาสีทาอาคาร อื่นๆ

ดูทั้งหมด
ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาสีเสื่อมสภาพกลายเป็นฝุ่นชอล์ก

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาคราบน้ำฝน คราบน้ำมันสกปรกติดผนัง

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหารอยเปื้อนติดเลอะเทอะบนผนังภายในบ้าน

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาผนังบ้านแตกร้าวแตกลายงา

ค้นหาสีในแบบของคุณ | Color Chips

รับข่าวสาร
เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026113434
© 2016 All Rights Reserved by Beger Co.,Ltd