Products หลากหลายผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์

Beger Clear Contact Primer B-2500

Beger Clear Contact Primer B-2500

เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ B-2500 น้ายารองพื้นปูนทับสีเก่าชนิดใส สูตรน้า B -2500 รองพื้นสาหรับช่างมืออาชีพ สำหรับภายนอกและภายใน

น้ายารองพื้นปูนทับสีเก่าชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ B -2500 สูตรน้า กลิ่นอ่อน ผลิตจากกาวอะคริลิคแท้ 100% เหมาะสาหรับพื้นผนังปูนฉาบ

ผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้วแต่ยังคงสภาพดี เนื้อสีสามารถแทรกซึมผ่านช่วยเสริมการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า และสีทับหน้าให้เป็นเนื้อเดียว

ทนทานต่อน้าและด่าง ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้า ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

  • ปลอดสารปรอทและตะกั่ว
  • กลิ่นอ่อน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติสาคัญ

* ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้า

* สูตรน้้ำ กลิ่นอ่อน

* ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว

* ลักษณะฟิล์มสี  : ฟิล์มสีใส

ขนาดบรรจุ : 3.5 ลิตร, 17.5 ลิตร

วิธีการใช้

วิธีการใช้งาน

* อุปกรณ์

: แปรง,ลูกกลิ้ง

* การเจือจาง

: สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากคนสีให้เข้ากันดีโดยไม่ต้องเจือจาง

* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

: พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 % 

: คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา 

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

 อิอิแหออเ

ระบบการทาสี

* การเตรียมพื้นผิว

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้าต้องขัดล้างด้วย น้ายากาจัดเชื้อราและตะไคร่น้า เบอร์ บี - 3600

* ระบบสี

- ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เอฟ - 200 สาหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มม. หรือใช้

คริลิกซีลแลนท์ซ่อมแซม สาหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างมากกว่า 0.3 มม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี

- ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องทาความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น

กรณีที่พื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพน้อย และต้องการลดกลิ่นฉุนของไอสารระเหย ทาน้ายารองพื้นปูนทับสีเก่าชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี -2500 (สูตรน้า)

จานวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า กรณีที่พื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพมาก หรือสีเก่าเป็นฝุ่นชอล์กโดยมาก ทาน้ายารองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ 

เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี - 1500 (สูตรน้ามัน) จานวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า

ทาสีน้าอะคริลิก 100% เบเยอร์ จานวน 2 เที่ยว ทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวถัดไป

: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกาเนิดความร้อน ความชื้น

การเก็บรักษา

: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ

: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนาให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม

ความปลอดภัยละสุขอนามัย

: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้าและสบู่

: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้าปริมาณมากและไปพบแพทย์

: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
BegerShield Supergloss Enamel Wash Primer #B-922
BegerShield Supergloss Enamel Rust Converter Primer #B-999
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-1601
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-1600
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-2007
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-1024
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-2010
BegerShield Diamond Supergloss Enamel Primer #BD-1264
BegerCool Enamel Primer #C-4500
Beger Rain quick Primer B-2900
Beger Primer Pro-100
BegerShield Weatherguard Alkali Resistance Primer E-4000
BegerCool UV Shield Primer #9900
BegerCool flex Primer #9000
BegerCool All Plus Primer #5000
BegerCool All Plus Primer #6000
Synotex Shield Alkali Resistance Primer E- 3000
BegerCool Roof primer #7000
Delight Alkali Resistance Primer for Exterior E-1111
BegerCool Roof primer #8000

Professional Service บริการที่สูงกว่า ด้วยมืออาชีพ
ออกแบบตามความต้องการลูกค้า

ค้นหาสีในแบบของคุณ | Color Chips

รับข่าวสาร
เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026113434
© 2016 All Rights Reserved by Beger Co.,Ltd