Products หลากหลายผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์

Beger ONE

Beger ONE

Beger ONE... สีเบเยอร์ วัน สีสำเร็จรูปรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ที่ใช้เทคโนโลยี Max-Cover Titanium รวมสีรองพื้นและสีทับหน้าในหนึ่งเดียว ให้คุณสมบัติที่ทนความเป็นด่าง ยึดเกาะและกลบมิดได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังให้ฟิล์มเข้มข้น (Concentrated Formula) ทาเพียงแค่ 1 เที่ยว เทียบเท่ากับการทา 3 เที่ยว ช่วยให้คุณประหยัดแรง ประหยัดเวลา ประหยัดสี ฉีกกฏการทาสีแบบเดิม เที่ยวเดียวจบ ครบทุกขั้นตอน

Catalog
 • พร้อมใช้ไม่ต้องผสมน้ำ
 • กลิ่นอ่อนเข้าอยู่ได้ภายใน 5 นาที
 • ทนต่อการเช็ดล้าง
 • สารระเหยต่ำ
 • กลิ่นอ่อน
 • ปราศจากเชื้อโรค
 • ปลอดสารปรอทและตะกั่ว

คุณสมบัติ

"สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ ทาเที่ยวเดียวจบ ครบทุกขั้นตอน"

สีทับหน้า สูตรน้ำ

ชนิดฟิล์มสี : เนียนด้าน

พื้นที่การทา 22-25 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว

สามารถผสมสีได้จากศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

คุณสมบัติ

 • สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาถึง 66%
 • ทนต่อการเช็ดล้างกว่า 60,000 รอบ
 • กลิ่นอ่อน
 • ปราศจากเชื้อโรคด้วย Silver Ion (Ag+)
 • ปลอดสารระเหยที่เป็นพิษ
 • ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

นวัตกรรม

 • Max-Cover Titanium นวัตกรรมไททาเนียมชนิดพิเศษ เอกสิทธิ์เฉพาะของเบเยอร์ที่หนากว่าไททาเนียมทั่วไปถึง 3 เท่า ทำให้โมเลกุลของสีเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ให้เนื้อฟิล์มหนา เรียบเนียน จึงสามารถกลบมิดพื้นผิวได้ดีกว่าสีปรกติทั่วไปด้วยการทาเพียง 1 เที่ยวเท่านั้น

วิธีการใช้

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ :

- ทิ้งให้ปูนแห้งสนิทประมาณ 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14% ทำความสะอาด

ให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข

- บริเวณที่มีรอยร้าวบนผนังหรือรอยแตกลายงาขนาดไม่เกิน 1 มม. ให้อุดโป๊วด้วย

เบเยอร์ อะครัลิค ฟิลเลอร์ เอฟ-200 หรือ เบเยอร์ อะครีลิค ซิลแลนท์ เอฟ-001 สำหรับ

รอยร้าวขนาด 1-10 มม. ควรขัดแต่งรอยร้าวให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี

- กรณีที่เป็นผนังอิฐมวลเบา หรือผนังพรีคาสท์ แนะนำให้ปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบเนียนด้วย

เบเยอร์ สกิมโค้ท 101 และให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง รุ่นกันร้อน เบเยอร์คูล ออล พลัส

เบอร์ 5000 สำหรับงานภายใน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและป้องกัน

ด่างจากผนังปูน หรือ เบเยอร์ สกิมโค้ท 102 โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

- กรณีผนังปูนมีความชื้นสูงเกิน 14% แนะนำให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์

มัลติ เพอเพิส ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว

 

พื้นผิวปูนเก่า หรือ พื้นที่เสื่อมสภาพแล้ว :

- ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพและเป็นฝุ่นชอล์คออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด)

และทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข

- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001

- บริเวณที่มีรอยร้าวบนผนังหรือรอยแตกลายงาขนาดไม่เกิน 1 มม. ให้อุดโป๊วด้วย

เบเยอร์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ เอฟ-200 หรือ เบเยอร์ อะครีลิค ซีลแลนท์ เอฟ-001 สำหรับ

รอยร้าวขนาด 1-10 มม. ควรขัดแต่งรอยร้าวให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี

- ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่าและฟิล์มสีอยู่ในสภาพดี สามารถทาทับด้วยสีเบเยอร์ วัน ได้เลย

- ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพและเป็นฝุ่นชอล์คมาก หรือผนังเป็นฝุ่นผงจากสกิม

ให้ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติ เพอเพิส ไพรเมอร์ บี-1900 1 เที่ยว

เพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นก่อนทาสีเบเยอร์ วัน

 

พื้นผิวที่มีการทาสีอยู่ก่อนแล้ว :

- ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพ และ เป็นฝุ่นชอล์คออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด) และทำ

ความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข

- กรณีพบคราบสกปรก รอยเปื้อน เช่น คราบชา กาแฟ ดินสอ ปากกา บนพื้นผิวเดิม

แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และขัดด้วยแปรงขนอ่อน ไม่แนะนำให้ขัดด้วย

แปรงลวด รอให้พื้นนผิวแห้งสนิท จากนั้นจึงทำการทาสีเบเยอร์ วัน โดยกลิ้งเน้นย้ำ

บริเวณจุดที่พบรอยเปื้อน

- กรณีผนังเดิมมีสีเข้ม เช่น สีน้ำเงินเข้ม แดงเข้ม น้ำตาลเข้ม และต้องการทาทับด้วย

สีเบเยอร์ วัน สีอ่อน อาจจำเป็นต้องทำการกลิ้งเก็บงานอีกรอบในบางส่วนที่เห็นสีพื้นผิวเดิม

 

ขั้นที่ 2

การทาสีทับหน้า : ทาสีเบเยอร์ วัน เพียง 1 เที่ยว

 

ข้อแนะนำ / Recommendation

 1. ก่อนทำการทาสีเบเยอร์ วัน ให้ใช้อุปกรณ์ เช่น ไม้พายที่สะอาด ทำการกวนสีให้เข้ากันอย่างน้อย 10 นาทีก่อนใช้
 2. ควรใช้ลูกกลิ้งชนิดมาตรฐานคู่กับถาดกลิ้งที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถรีดน้ำสีให้เข้าลูกกลิ้งได้อย่างทั่วถึง
 3. ขณะทำการกลิ้งสีควรทำการกลิ้งเป็นพื้นที่เล็กๆ และกลิ้งสีในแนวตัวอักษรดับเบิ้ลยู (W) เพื่อลดการเกิดรอยต่อลูกลิ้ง
 4. ไม่ควรออกแรงกดลูกกลิ้งขณะทำการทาสี
 5. ระหว่างกลิ้งสีหากพบว่าลูกกลิ้งเริ่มแห้งและเริ่มมีการดึงฟิล์มสี ให้ทำการเติมน้ำสีใส่ลูกกลิ้ง

 

ข้อมูลทางเทคนิค


ข้อมูลทางเทคนิค

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
Beger Skim Coat 102 : สีขาว

Professional Service บริการที่สูงกว่า ด้วยมืออาชีพ
ออกแบบตามความต้องการลูกค้า

ค้นหาสีในแบบของคุณ | Color Chips

รับข่าวสาร
เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026113434
© 2016 All Rights Reserved by Beger Co.,Ltd