ทุกปัญหาเรื่องสี มีทางแก้

ปัญหารอยเปื้อนติดเลอะเทอะบนผนังภายในบ้านการเตรียมผิว

ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่นละออง คราบไขมัน และสิ่งสกปรก

การซ่อมแซมผิว

กรณีที่พื้นผิวผนังปูนเก่ามีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ให้อุดโป๊วปิดรอยแตกร้าวลายงาด้วย Beger Acrylic Filler #200

Beger Acrylic Filler F-200

ระบบรองพื้น

พื้นปูนเก่า
ทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ Beger Multi Purpose Primer B-1900 สูตรประสิทธิภายสูงสุดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

พื้นปูนใหม่
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง Beger PhotoClean Primer # 7700 เพื่อเสริมการยึดเกาะ

Beger Multi Purpose Primer B-1900

ระบบสีทับหน้า

BegerShield PhotoClean
สีทาภายในที่ช่วยฟอกอากาศ ด้วยสีเบเยอร์ชิลด์โฟโต้คลีน(BegerShield Photo Clean)  2 เที่ยว ช่วยลดสารพิษที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และมะเร็ง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ที่ทำให้เิกิกโรคต่างๆ

BegerShield PhotoClean

ปัญหาสีทาอาคาร อื่นๆ

ดูทั้งหมด
ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาสีเสื่อมสภาพกลายเป็นฝุ่นชอล์ก

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาคราบน้ำฝน คราบน้ำมันสกปรกติดผนัง

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาผนังบ้านแตกร้าวแตกลายงา

ปัญหาสีทาอาคาร

ปัญหาคราบสนิมเกาะตามรั้วหรือโครงเหล็กต่างๆ

เลือกสีตามสไตล์คุณ | Color Chips

รับข่าวสาร
เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026113434
© 2016 All Rights Reserved by Beger Co.,Ltd