บริการออกแบบสีบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจากสีเบเยอร์ เพียงกรอกข้อมูลใน * ให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมล *

ชื่อโครงการหรือหมู่บ้าน (ถ้ามี)

ที่ตั้งโครงการ *

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) *

วันที่คาดว่าจะทาสี *

ลักษณะงาน




ประเภทสิ่งก่อสร้าง







รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ถ้ามี)

งบประมาณในการซื้อสี *

โทนสีที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ไม่เกิน 3 ข้อ)





ข้อมูลเพิ่มเติมถึงทีมออกแบบ

รูปภาพบ้านหรืออาคารที่ต้องการให้เราออกแบบ *

(Upload your image for color design)





กรุณาพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง